Procedura reklamacyjna

Procedura reklamacyjna

 

RĘKOJMIA I GWARANCJA: 

1.  Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnej od wad. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, a w szczególności art. 556 oraz art. 5561-5563 k.c. 

2.      Sprzedawca nie udziela gwarancji na towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego. 

 

3.    Towary sprzedawane przez sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta. Treść oraz warunki gwarancji zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym wystawionym przez producenta. 

Reklamacje: 

  1. Reklamacje można wnosić w szczególności na adres e-mail: plytki@dagma.pl, faksem na numer 32 255 69 64 lub w formie pisma wysłanego pocztą na adres DAGMA sp. z o.o., ul. Pszczyńska 15, 40-478 Katowice.

  2. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Odpowiedź w sprawie rozpatrzenia reklamacji Klient otrzyma w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość.

  3. Rozpatrzenie reklamacji następuje poprzez dokonanie sprawdzenia okoliczności zgłoszonych przez Klienta i ocenie zasadności żądań zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. 

  4. W razie stwierdzenia po otwarciu opakowania, że płytki są wadliwe, nie należy ich układać, ale złożyć reklamację.  

 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

W celu skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument ma możliwość zwrócenia się do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem o:

1) wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,

2) rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.

Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:  www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel